सेवा र समर्थन

समर्थन (1)

गहिरो डाइभिङ परीक्षण उपकरण (IPX7/IPX8)

समर्थन (2)

UV मौसम परीक्षण कक्ष

समर्थन (3)

बालुवा र धुलो सुरक्षा परीक्षण बक्स

समर्थन (4)

स्थिर तापमान र आर्द्रता परीक्षण कक्ष

समर्थन (7)

रबर सील रिंग प्रदर्शन परीक्षण मिसिन

समर्थन (6)

माइक्रो कम्प्युटर नियन्त्रित प्रभाव परीक्षण मेसिन

समर्थन (8)

विद्युत चुम्बकीय कम्पन परीक्षण मेसिन

समर्थन (५)

नमक स्प्रे परीक्षण कक्ष

समर्थन (९)

दबाब प्रतिरोध परीक्षण मेसिन

समर्थन (१०)

इलेक्ट्रोस्टेटिक डिस्चार्ज परीक्षण बेंच